Dlaczego warto do nas dołączyć…

Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym na nowych ludzi, którym w sercu gra wielokulturowość i którzy chcą troszczyć się i mieć realny wpływ w szczególności na jakość funkcjonowania w naszym kraju rodzin wielokulturowych. Jeśli jesteś zainteresowany przyłączeniem się do nas i tym samym zasileniem naszych szeregów – wystarczy pobrać następujący WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO STOWARZYSZENIA RODZIN WIELOKULTUROWYCH - wypełnić go i odesłać nam na adres e-mail znajdujący się we wniosku. Liczymy na szeroki odzew!

Zapraszamy! :)

Zapraszamy również do odwiedzenia i śledzenia naszej strony www:

Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych